یوفا سی ال – سامی خدیرا هافبک آلمانی و پرافتخار یوونتوس دوباره به روزهای اوج خود بازگشته به طوری که در یووه و تیم ملی آلمان از مهمترین بازیکنان به شمار می رود.

اهمیت داشتن ستاره ای همچون سامی خدیرا در خط میانی، زمانی معین می شود که به آمار این ستاره مانشافت و یووه بپردازیم. سامی تانک تا بدین جای فصل 938 دقیقه برای بانوی پیر به میدان رفته و موفق به زدن دو گل نیز شده است. این تعداد دقایق بازی خدیرا برای یووه در فصل جاری، از تعداد دقایق بازی در پنج ماهه اول حضور او در فصل گذشته برای یوونتوس، و همچنین دورانش در رئال مادرید است.

نکته جالب تر این که از سال 2015 تاکنون در تمام مسابقاتی که خدیرا برای یوونتوس به میدان رفته است، یوونتوس در 92 درصد مسابقات خود پیروز شده است.

آمار کلی وی را در زیر مشاهده می کنید :