یوفا سی ال – بررسی ها نشانی می دهد در لیگ های معتبر اروپایی تا به اینجای کار دو بازیکن هستند که در آمار پاس گل بهتر از دیگران بوده اند.

این دو موفق شده اند 5 پاس گل به هم تیمی هایشان بدند که یکی از ان ها تونی کروس ستاره آلمانی کهکشانی ها می باشد و دیگری فرانک ریبری ستاره فرانسوی باواریایی ها. از سوی دیگر کروس به طور میانگین در هر بازی 93.4 درصد پاس صحیح داده است و این آمار برای ریبری 77.3 درصد می باشد.

شایان ذکر است این آمار برای کروس در 684 دقیقه بازی ثبت شده است و ریبری در 347 دقیقه بازی این تعداد گل را ساخته است.