یوفا سی ال – دیبالا ستاره نوک حمله یوونتوسی ها با درخششی که از خود در این تیم به جا گذاشته است باعث شده تا نگاه سران کهکشانی ها را به سمت خود جذب کند.

با این وجود رئالی ها با حکمی از سمت فیفا جریمه شده استکه حق خرید بازیکن جدید تا سال 2018 را ندارند در صورتی که این اتفاق نیوفتد پرز میگوید که این بازیکن را با هر رقمی خواهد خرید هر چند که رقم بالا و یا نجومی باشد زیرا او ارزش خرید را دارد.

دیبالای 22 ساله، تابستان 2015 از پالرمو به یوونتوس پیوست و درخشش فوق العاده ای در ترکیب این تیم داشته است. همچنین از او به عنوان مسی آینده هم یاد میشود.