یوفا سی ال – کریستاینو رونالدو در 3 سال اخیر تنها 6 ضربه از 150 تلاش خود از روی ضربات آزاد را به گل تبدیل کرده است که 4 درصد می شود و بیشتر در زدن ضربات آزاد از روی نقطه پنالتی رشد کرده است.

150 ضربه آزاد کریستیانو رونالدو :
6 گل
62 برخورد به دیواره دفاعی
40 ضربه خارج از چارچوب
40 ضربه مهار شده توسط دروازبان
2 ضربه برخورد به تیرک دروازه
اما در سوی دیگر لیونل مسی 9 گل را برای بارسلونا و سه گل را برای تیم ملی آرژانتین به ثمر رسانده که در مجمول 12 گل در سه سال اخیر می شود.