یوفا سی ال – از ساعت 21:30 یازده دیدار در قالب مرحله گروهی لیگ اروپا آغاز شد که بازی آستانه قزاقستان و المپیاکوس نیز به دلیل سرمای هوا از ساعت 19:30 آغاز سد.

نتایج به شرح زیر است.